Access 2010 Nivell 1

Et facilitem una col·lecció de recursos d’autoaprenentatge mitjançant els quals podràs desenvolupar les destreses i els coneixements del Access 2010 Nivell 1. En cada recurs d’aprenentatge es treballa una funció o tasca concreta mitjançant activitats pràctiques, vídeo-tutorials i materials teòrics de consulta.
Recursos d'autoaprenentatge
El material et donarà les pautes per saber utilitzar, en una base de dades, les taules i conèixer la seva estructura (camps i registres).
Aprendrem a definir una base de dades a partir de la relació entre diferents taules i veure la importància de què aquestes taules continguin informació relacionada per donar coherència a la base de dades.
Com crear consultes i com establir criteris als diferents camps continguts a les consultes.
En aquest material es treballaran els formularis (creats amb assistent i els diferents tipus d'autoformularis) i les macros (accions més emprades).
El material t'ajudarà a, mitjançant les taules, i sobretot les consultes, a generar informes (llistats de dades específiques de la base de dades) per fer impressions posteriorment.
Objectius
 • Discriminar quan i com emprar una relació. 
 • Entendre els diferents tipus de relacions. 
 • Conèixer i aplicar la integritat referencial a les relacions. 
 • Crear consultes. 
 • Emprar els criteris de les consultes de manera correcta. 
 • Explotar la informació de les taules. 
 • Emprar els formularis del Ms Access. 
 • Crear i editar controls als formularis. 
 • Automatitzar accions amb les macros. 
 • Crear i imprimir informes. 
 • Dissenyar informes. 
 • Fer agrupacions i resums d'informes.