Access 2010 Nivell 2

Et facilitem una col·lecció de recursos d’autoaprenentatge mitjançant els quals podràs desenvolupar les destreses i els coneixements del Access 2010 Nivell 2. En cada recurs d’aprenentatge es treballa una funció o tasca concreta mitjançant activitats pràctiques, vídeo-tutorials i materials teòrics de consulta.
Recursos d'autoaprenentatge
Com fer les consultes d'acció i altres consultes avançades que permeten una millor explotació d'una base de dades.
Realitzar un conjunt d’accions amb un sol clic, mostrar uns registres resultat d’una consulta des d'un formulari, etc. són diferents accions sota el concepte de macro. En aquest tema es definirà el concepte, es detallarà la usabilitat i es treballaran diferents exemples d’aplicació.
Com dissenyar formularis segons les necessitats de l’usuari, conèixer les opcions avançades de creació, definir camps calculats, definir propietats generals del formulari i definir accions automatitzades.
Com importar dades des de fitxers externs a la base de dades, i com exportar dades des de la base de dades cap a altres fitxers externs amb les diferents eines d'Ms Access.
En aquest contingut podràs veure els diferents informe avançats, en aquest cas, utilitzant les macros.
Per definir, saber estructurar i saber crear un conjunt d’accions dins d’una base dades, cal conèixer les opcions de creació de macros i submacros. En aquesta unitat es treballen aquests dos conceptes.
Objectius
 • Conèixer i saber emprar les diferents consultes d'acció. 
 • Treure el màxim profit de les bases de dades amb consultes avançades. 
 • Importar dades dels diferents programes existents. 
 • Exportar dades als diferents programes existents. 
 • Conèixer eines avançades dels formularis. 
 • Conèixer accions avançades de les macros vinculades a formularis. 
 • Conèixer eines avançades dels informes. 
 • Conèixer accions avançades de les macros vinculades a informes. 
 • Entendre el concepte de macro i saber utilitzar-les. 
 • Assignar macros a controls. 
 • Crear condicions a les macros. 
 • Entendre el concepte i utilització de grups de macros