Excel 2010 Nivell 1

Et facilitem una col·lecció de recursos d’autoaprenentatge mitjançant els quals podràs desenvolupar les destreses i els coneixements del Excel 2010 Nivell 1. En cada recurs d’aprenentatge es treballa una funció o tasca concreta mitjançant activitats pràctiques, vídeo-tutorials i materials teòrics de consulta.
Recursos d'autoaprenentatge
En aquest material es tracten els càlculs i les referències (repetició de càlculs).
Aquest material et mostrarà les funcions bàsiques de treball amb fulls de càlcul, des de les més simples (suma i autosuma) a les més complexes i elaborades (funcions lògiques).
Aquest material t'ajudarà a crear i personalitzar els gràfics. Veuràs també els diferents tipus: gràfics de barres, gràfics de columnes i gràfics circulars.
Veuràs com crear una base de dades, tant manualment com amb formularis, així com ordenar dades i les diferents maneres de filtrar-les.
Treballaràs les opcions d'impressió de fulls de càlcul (configuració de pàgina, vista preliminar, àrees d'impressió, etc.) i llibres de càlcul.
En aquest material veuràs la validació de dades, llistes desplegables i l'auditoria de fórmules (cercador d'errors a funcions ja introduïdes).
Objectius
 • Aprendre a fer càlculs amb el Ms Excel 2010. 
 • Discriminar quan i com emprar les referències. 
 • Conèixer i entendre el concepte de funció. 
 • Emprar correctament l'eina Autosuma. 
 • Conèixer la classificació de les funcions. 
 • Emprar correctament les funcions bàsiques per categories de funció. 
 • Crear gràfics i editar els existents. 
 • Conèixer el treball amb dades. 
 • Ordenar dades. 
 • Filtrar la informació d'una base de dades. 
 • Conèixer les diferents opcions d'impressió d'un full de càlcul i d'un llibre
 • Saber emprar la validació de dades. 
 • Decidir quan i com utilitzar la validació de dades. 
 • Conèixer la auditoria de fórmules per tal de ser autosuficients per localitzar i solucionar errors.