Excel 2010 Nivell 2

Et facilitem una col·lecció de recursos d’autoaprenentatge mitjançant els quals podràs desenvolupar les destreses i els coneixements del Excel 2010 Nivell 2. En cada recurs d’aprenentatge es treballa una funció o tasca concreta mitjançant activitats pràctiques, vídeo-tutorials i materials teòrics de consulta.
Recursos d'autoaprenentatge
En aquest material es mostraran les funcions avançades del Ms Excel: data i hora, estadístiques, recerques, referències, funcions lògiques avançades, entre d'altres funcions.
Aquest material t'ajudarà a crear una plantilla, conèixer els diferents models de plantilla existents i veure la protecció dels fulls de càlcul i els llibres.
Veuràs com personalitzar els gràfics i les diferents opcions per configurar-los. També com fer gràfics combinats.
Aquest material et permetrà veure i treballar el concepte de taula dinàmica, a més, com moure, afegir, modificar i eliminar camps, com modificar les propietats dels camps, com agrupar i desagrupar les dades dins la taula i com modificar els resultats obtinguts entre d'altres aspectes.
Mostra com treballar amb l'eina de subtotals (càlculs de resum d'una base de dades). També t'ensenyarà a treballar les diferents funcions de bases de dades.
Aquest material et mostrarà dues eines que permeten la resolució d’hipòtesi: el Buscar objectiu i el Solver. La primera permet solucionar equacions d'un únic grau, la segona ajuda a solucionar equacions de més d'una grau amb restriccions.
El material et mostrarà com treballar amb les macros (automatització d'accions) i com personalitzar-les a l'entorn (assignar botons, seqüència de tecles o barra de menús).
Objectius
  • Conèixer funcions d'ús avançat.
  • Saber concatenar funcions.
  • Adquirir mecánica procedimental per poder aplicar qualsevol funció disponible en el programa.
  • Conèixer i saber emprar les plantilles de Ms Excel.
  • Protegir un llibre, full de càlcul o plantilla.
  • Conèixer a fons totes les opcions dels gràfics (personalitzar, combinar gràfics, etc).
  • Dissenyar i modificar  taules dinàmiques.
  • Conèixer l'ús de diverses eines i funcions: subtotals, funcions de bases de dades, l'eina Buscar objectiu, l'eina Solver.
  • Conèixer el funcionament de les macros i aprendre a crear-les.
  • Saber personalitzar l'entorn del Ms Excel.