Office 2010. Autoaprenentatge

La Direcció de Serveis de Formació per tal de facilitar la preparació de les persones interessades en participar en el programa d’acreditacions, ha dissenyat un conjunt de recursos autoformatius que presentem en aquest apartat, agrupats per aplicació i nivells. Esperem que siguin d’utilitat.