PowerPoint 2010 Nivell 1

Et facilitem una col·lecció de recursos d’autoaprenentatge mitjançant els quals podràs desenvolupar les destreses i els coneixements del PowerPoint 2010 Nivell 1. En cada recurs d’aprenentatge es treballa una funció o tasca concreta mitjançant activitats pràctiques, vídeo-tutorials i materials teòrics de consulta.
Recursos d'autoaprenentatge
Treballaràs amb els diferents tipus de diapositives de manera que et permeti fer presentacions ben estructurades i entenedores.
En aquest material es tracten els elements de dibuix que pots inserir a qualsevol diapositiva. També veuràs com treballar amb el WordArt.
Com donar format a la teva presentació per mitjà de les opcions de format general: disseny, color de fons, combinació de colors, etc. i fer-la més atractiva als ulls del públic que la veurà.
En aquest material treballaràs les diferents opcions de configuració així com veuràs les diferents maneres d’impressió de documents, de notes, de diapositiva o impressió en vista esquema.
Objectius
 • Definir i configurar els diferents elements d'una diapositiva. 
 • Inserir en qualsevol diapositiva altres elements no definits en l'estructura original de la diapositiva. 
 • Utilitzar les alternatives gràfiques de què disposa la barra d'eines de dibuix per a crear elements. 
 • Conèixer les opcions de format configurables dels elements gràfics inserits.
 • Utilitzar els elements de WordArt. 
 • Entendre el concepte, conèixer les diferents tipologies i aprendre l'ús dels enllaços. 
 • Canviar el disseny aplicat a una diapositiva. 
 • Definir el fons d'una presentació. 
 • Crear combinacions de colors. 
 • Conèixer i saber aplicar les plantilles de disseny que proporciona Ms PowerPoint. 
 • Configurar les opcions d'impressió. 
 • Conèixer les diferents opcions d'impressió: de documents, de notes, de diapositiva i vista esquema.