Word 2010 Nivell 1

Et facilitem una col·lecció de recursos d’autoaprenentatge mitjançant els quals podràs desenvolupar les destreses i els coneixements del Word 2010 Nivell 1. En cada recurs d’aprenentatge es treballa una funció o tasca concreta mitjançant activitats pràctiques, vídeo-tutorials i materials teòrics de consulta.
Recursos d'autoaprenentatge
Amb aquest material treballaràs els conceptes de format de text, paràgraf i pàgina per tal de configurar els documents segons les teves necessitats. També s'introdueix el concepte de secció (divisió del document en diferents apartats) i el concepte i ús de les tabulacions per poder ubicar informació dins d'un document sense necessitat d'utilitzar les taules.
Aplicar formats als documents i modificar l'aparença dels diferents paràgrafs dins d'un document (columnes i estils).
Treballar amb eines de revisió del document: correcció, autocorrecció i definició de l'idioma del document.
Aquest material t'ajudarà a fer numeracions (números, lletres o personalitzades) i pics. També veuràs com crear índexs amb diferents nivells.
Treballaràs els conceptes de creació de taules, la combinació de cel·les dins les taules i la inserció i eliminació de cel·les, files i columnes.
Eines gràfiques de l'Ms Word, tant les bàsiques de dibuix i imatges, com les que permeten inserir objectes externs (gràfics, organigrames i diagrames) a l'Ms Word.
Objectius
 • Entendre l'aplicabilitat i l'ús dels formats.
 • Crear seccions per tal de poder aplicar diferents formats en un mateix document.
 • Aprendre el concepte i ús de les tabulacions.
 • Aprendre a utilitzar els estils i totes les seves aplicacions als documents de Ms Word.
 • Aprendre a distribuir el contingut d'un document de text en columnes i a modificar-ne les propietats.
 • Definir l'idioma o idiomes del text que conté un document.
 • Emprar correctament el corrector ortogràfic i gramatical.
 • Treure el màxim rendiment a l'eina Autocorrecció.
 • Saber crear numeracions, esquemes amb pics, esquemes numerats.
 •  Emprar de manera adient l'eina Taula.
 •  Saber emprar la barra d'eines WordArt.
 •  Conèixer el funcionament dels objectes al Ms Word.
 •  Crear gràfics mitjançant el Microsoft Graph
 •  Creació de diagrames i organigrames.
 •  Configurar un document abans d'imprimir-lo.
 •  Veure per pantalla en miniatura com quedarà el document imprès.
 •  Imprimir sobres i etiquetes.